Icon24™ FUNKCJONALNOŚCI

Zarządzanie zadaniami w firmie

Podstawą zarządzania jest dobra organizacja. Z Icon24™ możesz ją jeszcze ulepszyć! Twórz zadania, nadawaj im priorytety oraz statusy, rozdzielaj i planuj ich realizację.

Icon24™ to innowacyjny system ERP, który ma za zadanie usprawnić zarządzanie zadaniami w firmie. Dzięki wykorzystaniu programu do zarządzania zadaniami, realizatorzy projektów  i managerowie nadzorujący ich wyniki mogą oszczędzić cenne zasoby czasowe i efektywnie wykorzystać każdy dzień pracy.

systemie zarządzania zadaniami Icon24™ możemy w pełni dostosować do potrzeb danej organizacji. System dostosowujemy w taki sposób, aby jak najdokładniej pasował do unikalnych preferencji firmy i był realnym wsparciem w zarządzaniu projektami. W pełni pomagamy we wdrożeniu systemu do danej organizacji – cały proces przebiega szybko i bezpiecznie, ale na tym nie kończy się nasze wsparcie. Zapewniamy stałą opiekę przez cały okres używania programu do organizacji pracy dzięki autorskiej metodzie wdrożenia i wsparcia IconWay™.

Poznaj funkcje zarządzania zadanimi

Realizacja zadań i czynności

Rejestracja czasu pracy

Zarządzanie projektami

Zarządzanie obciążeniem zespołu

Automatyzacja

Tablice i podgląd szczegółów realizacji

Realizacja zadań i czynności

Planuj i wykonuj krok po kroku – zarządzanie zadaniami może być proste

System zarządzania zadaniami jest niezbędny w większości firm, a w szczególności w średnich i dużych przedsiębiorstwach, by skutecznie porządkować zadania i poprawiać efektywność. Intuicyjny i praktyczny program do organizacji pracy ułatwia pracownikom wykonywanie swoich obowiązków i umożliwia skuteczne planowanie, które realnie wpływa na wyniki osiągane przez zespół. Zarządzanie projektami i zadaniami wcale nie musi być trudne – dzięki autorskiemu systemowi wdrożenia IconWay™ już dziś Twoja firma może wznieść się na wyższy poziom efektywnego gospodarowania czasem pracy!

Jak działa system zarządzania zadaniami?

Dla pracowników

System zarządzania zadaniami ułatwia pracownikom wykonywanie codziennych obowiązków. Pracownik zarządza listą zadań do wykonania: priorytetyzuje i określa daty oraz godziny ich wykonania. Może również dodawać komentarze czy kontrolować (mierzyć) czas pracy.

Dla menedżera

Dzięki programowi do organizacji pracy mogą oni sprawnie delegować zadania, określać czas na ich realizację oraz weryfikować, czy dane zadanie zostało wykonane w ustalonym terminie. Program do zarządzania zadaniami pozwala na uporządkowanie procesów w firmie oraz określenie najbardziej zyskownych projektów, z jednoczesną eliminacją najmniej opłacalnych realizacji.

Program do zarządzania zadaniami – zarządzanie projektami – workflow

Jeżeli zeskanujesz dokument do katalogu “faktury”, elektroniczny system obiegu dokumentów Icon24™ pobierze taki dokumenty, rozpozna jego treść wypełniając odpowiednie pola jak: kontrahent, numer konta, kwota, data, numer faktury etc. w systemie oraz rozpocznie przesyłanie go pomiędzy działami według określonej ścieżki.

Jeśli faktura wymaga akceptacji przed zapłatą, system wyświetli zadanie polegające na zaakceptowaniu dokumentu przez odpowiedzialne osoby. W przypadku akceptacji, system prześle dokument kolejnej osobie wskazanej w ścieżce, lub zwróci do sekretariatu z odpowiednią adnotacją w przypadku odrzucenia.

Postępuj zgodnie z uporządkowanym schematem działania. Program do zarządzania zadaniami w firmie Icon24™ pomoże Ci wprowadzić powtarzalność praktyk i wyeliminować te najmniej opłacalne dla działalności firmy.

Korzyści wynikające z wdrożenia programu do zarządzania projektami Icon24™

Dzięki wdrożeniu systemu Icon24™, umiejętne zarządzanie zadaniami i projektami pomaga zwiększyć wydajność pracowników. Usystematyzowanie obowiązków umożliwia wyeliminowanie niepotrzebnie przeznaczanego czasu na poszukiwanie informacji, wysyłanie ogromnej liczby maili czy nieustannego raportowania. Ponadto system zarządzania zadaniami umożliwia szybką i sprawną komunikację między pracownikami, właśnie za pośrednictwem tworzonych w nim projektów. System jest tworzony właśnie z myślą o nich – o realizatorach zadań, dla których korzystanie z programu ma być ułatwieniem.

A przede wszystkim, skuteczna realizacja powierzonych działań przez pracowników oznacza więcej zadowolonych klientów, a to z kolei przekłada się na zyski. Program do zarządzania zadaniami to tak naprawdę inwestycja, która w przyszłości może okazać się idealnym rozwiązaniem.

Czy Icon24™ dopasuje się do Twojej firmy?

Wypełnij formularz rejestracyjny i umów prezentację. Nasz konsultant pokaże możliwości naszego systemu i odpowie na wszystkie pytania – całkowicie bez zobowiązań!