Icon24™ FUNKCJONALNOŚCI

Program do zarządzania zadaniami

Podstawą każdego projektu realizowanego przez przedsiębiorstwo jest odpowiednie zaplanowanie wszystkich zadań dla zaangażowanych pracowników. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji kluczowych pod kątem rozwoju firmy albo współpracy z ważnym kontrahentem. Właściwe planowanie pracy pozwala zmaksymalizować efektywność, dopilnować terminowości wykonania zlecenia, a tym samym zatroszczyć się o zadowolenie klientów, co pociągnie za sobą korzyści finansowe oraz wizerunkowe. Program do zarządzania zadaniami Icon24™ umożliwi zadbanie o wszystkie te aspekty. To nowoczesne rozwiązanie pozwalające na znaczące zwiększenie wydajności realizacji rozmaitych projektów poprzez tworzenie, rozdzielanie i monitorowanie wykonywanych zadań.

Efektywne zarządzanie zadaniami z systemem Icon24™

Program do zarządzania zadaniami Icon24™ to system ERP mający na celu usprawnienie pracy zarówno pracowników, jak i kadry zarządzającej. Ci pierwsi będą mogli uporządkować swoje zadania, określać daty ich planowanego wykonania, zamieszczać komentarze, a także kontrolować swój czas pracy. Menedżerowie oraz kierownicy projektów zyskają natomiast możliwość monitorowania terminowości i prawidłowości realizowanych zadań, a przede wszystkim łatwego ich rozdzielania pomiędzy pracowników. Automatyzacja realizacji projektów z naszym programem do zarządzania ograniczy też konieczność przygotowywania raportów i usprawni komunikację wewnętrzną. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty!

Jak działa system zarządzania zadaniami?

Dla pracowników

System zarządzania zadaniami ułatwia pracownikom wykonywanie codziennych obowiązków. Pracownik zarządza listą zadań do wykonania: priorytetyzuje i określa daty oraz godziny ich wykonania. Może również dodawać komentarze czy kontrolować (mierzyć) czas pracy.

Dla menedżera

Dzięki programowi do organizacji pracy mogą oni sprawnie delegować zadania, określać czas na ich realizację oraz weryfikować, czy dane zadanie zostało wykonane w ustalonym terminie. Program do zarządzania zadaniami pozwala na uporządkowanie procesów w firmie oraz określenie najbardziej zyskownych projektów, z jednoczesną eliminacją najmniej opłacalnych realizacji.

Zarządzanie zadaniami w Icon24™ to:

Realizacja zadań i czynności

Planuj i wykonuj krok po kroku – zarządzanie zadaniami może być proste

System zarządzania zadaniami jest niezbędny w większości firm, (a w szczególności w średnich i dużych przedsiębiorstwach), po to by skutecznie porządkować zadania i poprawiać efektywność. Intuicyjny i praktyczny program do organizacji pracy ułatwia pracownikom wykonywanie swoich obowiązków i umożliwia skuteczne planowanie, które realnie wpływa na wyniki osiągane przez zespół. Zarządzanie projektami i zadaniami wcale nie musi być trudne – dzięki autorskiemu systemowi wdrożenia IconWay™ już dziś Twoja firma może wznieść się na wyższy poziom efektywnego gospodarowania czasem pracy!

Rejestracja czasu pracy

Dzięki rejestracji czasu pracy możesz sprawniej zarządzać bierzącymi sprawami i z większą dokładnością planować kolejne działania.

Program automatyzuje rejestrację czasu pracy nad zadaniami. Użytkownik może wykorzystywać stoper do pomiaru czasu lub ręcznie wprowadzać czas pracy nad poszczególnymi czynnościami.

Program rozróżnia rodzaje czasu pracy – faktyczny, efektywny (zatwierdzony), fakturowany – przełożeni mogą modyfikować wpisy czasu pracy np. do fakturowania, zachowując jednocześnie informacje o rzeczywistym czasie pracy.

Zrównoważone obciążenie pracą

Zrównoważone obciążenie pracą zapewnia terminową realizację założonych celów, a dodatkowo pozytywnie wpływa na samopoczucie i wydajność pracowników. W Icon24™ możesz monitorować obciążenie pracowników przydzielonymi zadaniami. Ta wiedza pomoże Twoim menedżerom lepiej zarządzać dostępnymi zasobami.

Automatyzacja procesów

Icon24 umożiwia tworzenie schematów postępowania (workflow) np. po zakończeniu jednego zadania automatycznie tworzy następne w kolejności: rozliczenie, weryfkacja dokumentu, czy przesłanie wiadomości e-mail.

Korzyści wynikające z wdrożenia programu do zarządzania zadaniami Icon24™

Dzięki wdrożeniu systemu Icon24™, umiejętne zarządzanie zadaniami i projektami pomaga zwiększyć wydajność pracowników. Usystematyzowanie obowiązków umożliwia wyeliminowanie niepotrzebnie przeznaczanego czasu na poszukiwanie informacji, wysyłanie ogromnej liczby maili czy nieustannego raportowania. Ponadto system zarządzania zadaniami umożliwia szybką i sprawną komunikację między pracownikami, właśnie za pośrednictwem tworzonych w nim projektów. System jest tworzony właśnie z myślą o nich – o realizatorach zadań, dla których korzystanie z programu ma być ułatwieniem.

A przede wszystkim, skuteczna realizacja powierzonych działań przez pracowników oznacza więcej zadowolonych klientów, a to z kolei przekłada się na zyski. Program do zarządzania zadaniami to tak naprawdę inwestycja, która w przyszłości może okazać się idealnym rozwiązaniem.

Czy Icon24™ dopasuje się do Twojej firmy?

Wypełnij formularz rejestracyjny i umów prezentację. Nasz konsultant pokaże możliwości naszego systemu i odpowie na wszystkie pytania – całkowicie bez zobowiązań!