Icon24™ FUNKCJONALNOŚCI

Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa – rentowność zasobów

Plan doskonały

Dzięki Icon24™ możesz zarządzać wszystkimi zasobami Twojej firmy: wypożyczaj i prowadź ewidencję rezerwacji oraz dzierżawy zasobów.

Uporządkowany i kontrolowany przepływ zasobów w Twojej firmie oraz pomiędzy Tobą a Twoimi klientami.

Planuj efektywne wykorzystanie wszystkich swoich zasobów wewnątrz firmy i dla Twoich zewnętrznych kontrahentów.

Kompleksowe zarządzanie rentownością – wewnętrzny obrót zasobami firmowymi

Dbanie o rentowność firmy to synergia działań z obszaru zarządzania zasobami, analizowania dostępnych danych i planowania. Każdy etap jest równie ważny i w realizacji każdego z nich pomoże wykorzystanie systemu Icon24™. Planowanie i analizowanie danych jest możliwe dzięki ich zbieraniu przez system i generowaniu raportów zarządczych, co ułatwia na ich podstawie formułowanie trafnych wniosków, dotyczących rentowności firmy.

W systemie Icon24™ można w prosty sposób nie tylko planować, lecz również kontrolować wykorzystywanie wewnętrznych zasobów. Dzięki temu możliwe jest dokonanie oceny, które z nich są potencjalnie zbędne, a których brakuje. System do zarządzania zasobami pomaga także w weryfikacji, czy sposób wykorzystania posiadanych przez firmę dóbr można zoptymalizować, tym samym podnosząc rentowność zasobów do niej należących. Dotyczy to wszystkich rodzajów zasobów: materiałowych, sprzętowych, kapitałowych czy ludzkich.

Łatwy nadzór nad statusem i lokalizacją poszczególnych produktów sprawia, że zarządzanie rentownością firmy można prowadzić nie tylko na poziomie ogólnym, ale też w kontekście konkretnych zasobów lub współpracy z klientami – a dzięki modułowi śledzenia zasobów wewnętrznych, też na poziomie konkretnych jednostek organizacyjnych wewnątrz przedsiębiorstwa. Taka precyzja sprawia, że łatwiej planować przyszły rozwój pod kątem oszczędności i inwestycji.

Funkcjonalności

Rozliczaj się z gwarantami

Jeżeli wypożyczasz lub dzierżawisz sprzęt, możesz w prosty sposób generować rozliczenia dla każdego klienta.

Podobnie rozliczasz się z gwarantem – wystawiaj i przesyłaj rachunki zleconych napraw gwarancyjnych.

Czym jest rentowność firmy i jak ją określić?

Głównym celem każdego przedsiębiorcy, który prowadzi własną firmę jest jej opłacalność, czyli generowanie zysków. To właśnie jest rentowność, czyli efektywne funkcjonowanie i gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa. Aby zmierzyć, czy firma generuje zyski, konieczne jest regularne dokonywanie analizy rentowności, polegającej na porównaniu osiągniętego wyniku finansowego z przychodami ze sprzedaży, posiadanymi zasobami i kapitałem własnym.

Określenie rentowności firmy składa się z trzech głównych aspektów: sprzedaży (ROS), aktywów (ROA) i kapitału (ROE). Jednym z elementów składających się na całościową kondycję przedsiębiorstwa jest dokładne kontrolowanie zasobów posiadanych przez firmę, np. urządzeń. Pomóc może w tym skorzystanie z nowatorskiego systemu Icon24™.

Rentowność firmy (przedsiębiorstwa) - zarządzanie zasobami - rentowność zasobów

Jeśli wyliczając rentowność przedsiębiorstwa zwracasz uwagę tylko i wyłącznie na sumaryczny zysk operacyjny, wiedz że to za mało. Pełna kontrola nad zasobami przedsiębiorstwa i uwzględnienie w analizach poszczególnych grup produktowych pozwala zidentyfikować mocne i słabe strony, a w konsekwencji zoptymalizować przyszłe działania.

Czy proces sprawdzania, jaka jest faktyczna rentowność przedsiębiorstwa musi być skomplikowany? Na szczęście nie. Z pomocą systemu Icon24™ analizy bieżące, jak i historyczne stają się o wiele prostsze. Uporządkowane dane i możliwość ich dowolnego zestawiania sprawia, że bez problemu zlokalizujesz procesy obniżające zyskowność firmy, jak również te, które wykazują spory potencjał do jej wzrostu.

Zarządzanie zasobami, czyli wszystko pod kontrolą

Zarządzanie zasobami wymaga efektywnego planowania wykorzystania wszystkich zasobów wewnątrz firmy oraz tych wykorzystywanych przez zewnętrznych kontrahentów. Oceniając rentowność firmy należy więc analizować nie tylko sprzedaż, ale i wydawane środki, w tym roboczogodziny pracowników lub ewentualną dzierżawę urządzeń wewnątrz firmy bądź wypożyczanie ich na zewnątrz klientom. Korzystając z systemu Icon24™, prowadząc firmę serwisującą lub dzierżawiącą możesz w prosty sposób kontrolować nie tylko sam fakt wypożyczenia należących do firmy środków, lecz również ich rezerwacji. Kontrolując system rezerwacji, możesz zweryfikować ile czasu zajmują „blokady”, w trakcie których poszczególne dobra nie mogą być rezerwowane przez innych klientów. To zaś pozwala na jeszcze większą precyzję w wyliczaniu realnej rentowności zasobów lub poprawie systemu rezerwacji.

Rentowność firmy a zarządzanie zasobami przesyłanymi do gwarantów

System Icon24™ wspiera śledzenie zasobów przyjmowanych w ramach serwisu i przesyłaniu ich do partnerów wykonujących naprawy gwarancyjne lub pozwala na rozliczanie napraw z gwarantami, jeśli to Twoja firma zajmuje się serwisowaniem i rozlicza się z producentem urządzenia. Nie wymaga to korzystania z odrębnych modułów, a jednocześnie ułatwia ocenę, czy konkretny typ produktów częściej podlega tego typu procesom. To ważne, ponieważ czas poświęcony na obsługę gwarancyjną także wpływa na rentowność przedsiębiorstwa.

Istotną cechą systemu zarządzania rentownością Icon24™ jest łatwe generowanie rozliczeń z klientami oraz z gwarantami. Funkcja ta sprawia, że w prosty sposób wygenerujesz i prześlesz swoim kontrahentom i partnerom rachunki za sprzedaż, wynajem lub naprawę poszczególnych produktów.

Czy Icon24™ dopasuje się do Twojej firmy?

Wypełnij formularz rejestracyjny i umów prezentację. Nasz konsultant pokaże możliwości naszego systemu i odpowie na wszystkie pytania – całkowicie bez zobowiązań!