Icon24™ FUNKCJONALNOŚCI

Program pomagający zarządzać projektami w firmie

Zyskowne zarządzanie projektami

Icon24™ to nowoczesny i zaawansowany program, którego zadaniem jest pomoc w zarządzaniu projektami w danej firmie. Samodzielne ustalanie kolejności projektów zajmuje dużo czasu. Podobnie jest w przypadku wyznaczania priorytetów czy dobrego planowanie kolejnych działań. To wszystko wymaga doskonałej organizacji. Wiemy, jak trudno jest rozwijać działalność i poszerzać jej zakres, dlatego przygotowaliśmy ofertę skierowaną przede wszystkim do właścicieli i dyrektorów firm. Wdrażanie nowych rozwiązań usprawniających pracę to absolutna konieczność, szczególnie jeżeli firma stawia najeśli celem firmy jest ciągły rozwój. Icon24™ pokazuje, jak powinno wyglądać zyskowne zarządzanie projektami.

Icon24™ — moduł do zarządzania projektami 

Podział poszczególnych zadań na mniejsze poprzez delegowanie je konkretnym pracownikom oraz kontrola wszystkich działań w jednym miejscu — wszystko to ułatwia nasz moduł Icon24™. Program pozwala na wygodną automatyzację zadań dzięki temu, że wszystkie dane przechowywane są w jednym miejscu. Dodatkowo umożliwia łatwiejsze kontrolowanie budżetu, jak również poszczególnych rozliczeń. Jest to nowoczesny moduł do zyskownego zarządzania projektami oraz zadaniami, który został stworzony do pomocy w efektywnym realizowaniu celów danej firmy. Program ten jest świetnym narzędziem dla nowoczesnych przedsiębiorstw nastawionych na realne zyski.

Dziel swoje Projekty na etapy (sprinty) i planuj kolejne iteracje.

Wyciągaj wnioski ze statystyk skupiając uwagę na elementach, które pozwolą Ci najefektywniej zrealizować Twój cel!

Prowadzenie projektów to nie lada wyzwanie – szczególnie wtedy, gdy trzeba zapanować nad ich prawidłową i terminową realizacją. Projekty w Icon24™ to rozwiązanie stworzone w oparciu o najlepsze praktyki, w zgodzie z filozofią i metodyką zwinnego zarządzania.

Każdy projekt możesz rozdzielić na mniejsze zadania delegując je poszczególnym działom, grupom pracowników lub konkretnym osobom.

Nad tempem realizacji masz cały czas kontrolę dzięki dostępowi do systemu Icon24™.

Kontroluj wyniki i bądź jeszcze lepszy

Kontroluj realizację wszystkich Twoich projektów w jednym miejscu. Zarządzaj każdym etapem projektu: twórz zespół, rozdzielaj zadania, kontroluj materiały i budżety, gromadź i proceduj dokumenty oraz wszystkie potrzebne rozliczenia.

Icon24™ pozwala Ci tekże na automatyzację zadań. Jeżeli jedna część zadania zależna jest od zakończenia innej, system dzięki wbudowanemu workflow automatycznie wyświetli zadanie do realizacji odpowiedzialnym za nie osobom, gdy tylko poprzednia część zostanie zakończona.

Zarządzanie projektami w Icon24™ to:

Obsługa i organizacja projektów

Icon24 umożliwia przydzielenie opiekunów klienta/kontaktu. W zależności od postępu na ścieżce pozyskania klienta opiekunowie nadzorują wszystkie prowadzone dla niego działania: otwarte procesy składania ofert, czy prowadzone projekty.

Tworzenie harmonogramu - definiowanie celów i zadań

Program umożliwia odwzorowanie realnego procesu projektowego w Twojej firmie. Każdy projekt możesz zbudować z etapów, w których znajdą się zadania pomagające zrealizować nadrzędny cel danego etapu.

Kolejnym elementem planowania realizacji będzie nadanie odpowiedzialności za wykonanie poszczególnych zadań osobom odpowiedzialnym. Dla lepszej kontroli budżetu projektu możliwe jest szacowanie czasu pracy poświęconego na wykonanie poszczególnych etapów, zadań i czynności w projekcie.

Zarządzanie zasobami i budżetem

Zarządzanie zasobami zawsze stanowi kluczowy element zarządzania projektem. Możesz wykorzystać Icon24 do określenia wszystkich potrzebnych zasobów projektu i wstępnie wyliczyć koszty realizacji, co pomoże Ci określić i śledzić wykorzystanie budżetu na każdym etapie realizacji.

Poznaj prawdziwą rentowność Twoich projektów dzięki Icon 24™. Kontroluj realnie poniesione koszty dzięki nadzorowi nad czasem pracy – planowaniu i rejestracji faktycznego czasu pracy poświęconego na konkretne czynności w ramach projektu lub jednego z jego etapów.

Wizualne śledzenie postępu i zarządzanie ryzykiem

Moduł Projekty w systemie Icon24™ jest przeznaczony dla menedżerów chcących lepiej nadzorować i na bieżąco śledzić postępy realizacji projektów. Wizualizacja realizacji procesu projektowego w postaci czytelnych list i raportów pomaga zdefiniować pewne obszary projektu jako ryzykowne, jest niezbędny w identyfikowaniu potencjalnych przeszkód i podejowaniu działań naprawczych.

Icon 24 umożliwia nadzór nad realizacją poszczególnych zadań, np. można nadawać im odpowiednie statusy, definiować powtarzalne ścieżki realizacji (workflow) powtarzalnych procesów, pomaga błyskawicznie uzyskać informację o przekroczeniu budżetu czy pojawiajacych się ryzykach.

Dzięki Icon24 możesz również tworzyć zaawansowane raporty oparte na wszystkich danych z systemu, dzięki temu łatwiej będzie zidentyfikować typowe problemy, które pojawiają się podczas realizacji poszczególnych projektów. Pozwoli to zaplanować działania zmierzające do ich eliminacji w przyszłości.

Mierzenie i raportowanie czasu pracy

Realna czasochłonność pracy Twojego zespołu w projekcie jest kluczowym wskaźnikiem pomagającym lepiej planować projekty, wyceniać je dla klientów i wyciągać wnioski na przyszłość.

Czy Icon24™ dopasuje się do Twojej firmy?

Wypełnij formularz rejestracyjny i umów prezentację. Nasz konsultant pokaże możliwości naszego systemu i odpowie na wszystkie pytania – całkowicie bez zobowiązań!