Kadry – nowoczesna rekrutacja

A gdyby tak zmienić książkę adresową w narzędzie sprzedażowe, które pamięta o wszystkich Twoich klientach?